Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
2020 års föreningsstämma

2020 års föreningsstämma

I dessa COVIID-19-tider var det ändå 26 medlemmar som närvarade på årets föreningsstämma. Föreslagna personer valdes, budget- och stadge- och ytterligare punkter godkändes. Flera tidigare styrelsemedlemmar avtackades. Alla kunde dock inte...