Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Information från styrelsen

Information från styrelsen

Vi, undertecknade styrelseledamöter i föreningen, får härmed meddela att vi med omedelbar verkan avgår och ställer våra platser till förfogande. Styrelsen har under en lång följd av år lagt ned mycket stort arbete i uppdraget för föreningen och några anmärkningar...