Information från styrelsen

Vi, undertecknade styrelseledamöter i föreningen, får härmed meddela att vi med omedelbar verkan avgår och ställer våra platser till förfogande. Styrelsen har under en lång följd av år lagt ned mycket stort arbete i uppdraget för föreningen och några anmärkningar häremot har ej riktats mot styrelsen vare sig från revisorer eller årsstämma. Efter årsstämman 2019[…]