Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Rapport 22, nordlig kaj

Rapport 22, nordlig kaj

Här kommer en rapport över vad som hänt denna veckan samt vad vi ska företa oss under den kommande veckorna. Denna vecka har vi arbetat med el, dragit om kablar från kranen till nya verkstaden, samt att vi dragit el och vatten till nya kajen. Runt våra nya byggnader...
Rapport 21, nordlig kaj

Rapport 21, nordlig kaj

Nu är vi inne i påskveckan med lite lugnare tempo. Dock har en hel del blivit utfört, vindskivorna är på plats samt att vi fått den stora porten monterad. Vi har även kompletterat fasaderna. Här återstår en del på gavlarna samt över dörrarna. På utsidan skall två...
Rapport 20, nordlig kaj

Rapport 20, nordlig kaj

Nu är det ytterligare några frivilliga medlemmar som ställer upp med stora arbetsinsatser. Det kan behövas nu då vi har stora arbeten att färdigställa, det är kajen och våra hus som innehåller mycket arbete framöver. Denna vecka har det hänt en hel del, först så var...
Rapport 19, nordlig kaj

Rapport 19, nordlig kaj

Nu närmar vi oss montage av ny verkstad, förråd och miljöstation. Delarna levereras den 19 mars. Vi beräknar att starta montaget den 21 mars, innan dess har vi ett antal moment som ska vara klara. Det är att formen inför gjutningen av kajkanten samt se till att...
Rapport 18, nordlig kaj

Rapport 18, nordlig kaj

Efter ett antal dagar med stark kyla och blåst, som medfört att vi inte kunnat utföra så mycket arbete, har vi nu tinat upp och därmed startat arbetena igen. Vi kan nu färdigställa grunden för husen, som anländer 19 mars från Melby. Trots kylan har vi kunnat montera...
rapport 17, nordlig kaj

rapport 17, nordlig kaj

Nu kan vi se den fantastiska ytan som vi får, det är lite över 500 m2, hoppas det blir en bra sak för KKKK. För övrigt så har vi nu en del arbeten med att förbereda gjutningen närmast kajen, det blir en yta som är 1,5 m bred. För att man säkert skall kunna gå närmast...