Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Västra bryggan, rapport 4

Västra bryggan, rapport 4

Nu är vi klara med reparationen, på den av stormen raserade bryggan. Vi är nöjda med vårt resultat, det ser stabilt ut. Det som återstår är att plana ut slänten en aning samt asfalteringen. Hamngruppen
Västra bryggan, rapport 3

Västra bryggan, rapport 3

Nu närmar det sig när vi är klara med västra bryggan. Det som återstår är att snygga till avslutningen samt asfalteringen. Genom att vi höjt bryggan 300 mm, blir det inte så brant som tidigare att nå bryggan. Hamngruppen   
Västra bryggan, rapport 2

Västra bryggan, rapport 2

Här har vi nu armerat för att öka på hållfastheten, samt rensat runt och ovanpå den gamla cementplattan. Den nya cementplattan är nu gjuten. Det som återstår är att färdigställa trädäcket, vilket beräknas ske efter påsk vecka 13. Det som är kvar att rätta till är...
Västra Bryggan

Västra Bryggan

Efter att stormen i höstas raserade den västra bryggan, har vi funderat på åtgärd. Det har varit konstruktionsarbeten samt beställning, vi fastnade för galvaniserade stålbalkar som stomme. Under veckan har balkarna monterats och förankrats i betongfundamentet. Vi har...