ny brygga

Västra bryggan, rapport 2

Här har vi nu armerat för att öka på hållfastheten, samt rensat runt och ovanpå den gamla cementplattan. Den nya cementplattan är nu gjuten. Det som återstår är att färdigställa trädäcket, vilket beräknas ske efter påsk vecka 13. Det som är kvar att rätta till är rampen. Den kommer inte att bli så brant då[…]

Västra Bryggan

Efter att stormen i höstas raserade den västra bryggan, har vi funderat på åtgärd. Det har varit konstruktionsarbeten samt beställning, vi fastnade för galvaniserade stålbalkar som stomme. Under veckan har balkarna monterats och förankrats i betongfundamentet. Vi har även färdigställt gjutformen, gjutningen görs för att ytterligare förstärka infästningen. Avsikten är att gjuta på fredag, så[…]