Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Kort rapport, april

Kort rapport, april

Nu har vi gjort klart däcket på piren, det var den sista delen av däcket Vi är nöjda med resultatet. Nu kommer vi att anpassa denna del av pirens båtplatser för att möta alla krav på större platser. Båtarna blir ju allt större. Platserna från A 16 och utåt är nu...
Restaurang PIR till Kullavik

Restaurang PIR till Kullavik

I sommar öppnar nya Restaurang PIR i Kullaviks Hamn, åtminstone om allt går som det är tänkt. Först ska dock en del administrativa hinder övervinnas: – Vår bygglovsansökan är under behandling, och när vi får klartecken på den är det dags att ansöka om...
Kort rapport, mars

Kort rapport, mars

Nu har vi kommit igång med investerings- och underhållsarbeten på piren. Det är fortsättningen på arbetena med sista delen för däcket. Vi har gjort armering och gjutningen vilket innebär att vi nu kan ta tag i montaget av trädäcket. Vi har även förnyat en landgång...
Arbeten på piren

Arbeten på piren

Nu är däcket på piren lagt, det har varit svårt att klämma in det mellan våra  arbete med sponten. Men vi har fått göra detta då vi vilat oss. Hur som helst så ser det bra ut, återstår enbart lite elektriskt arbete. Ny beläggning på piren görs då vi asfalterar vid den...