spontning

Spontning, rapport 16

Nu äntligen är pontonerna på plats, som bäst pågår montage av bommar: Det har varit en del förseningar på leveranser, men nu är de på plats och det ser riktigt prydligt ut. Båtarna börjar att komma på plats. Tyvärr så missbedömde jag längden på en av pontonerna, så här nödgades vi korta av pontonen med[…]

spontning

Spontning, rapport 15

Nu har den första pontonen anlänt, den fick märkningen L. Pontonen monterades och lades på plats under helgen, vi har även startat med att montera bommar på pontonen. Det är en ponton med betongdäck, däcket har en armering av basal.Det är ett starkt material baserat på lava, vilket innebär att däcket inte rostar och ytan[…]

spontning

Spontning, rapport 14

Nu kan vi se resultatet av allt vårt arbete med den nya kajen. Det är enligt många ett lyft för hamnen, vi kan bara hålla med. Det fina resultatet beror på ett fantastiskt fint arbete av Nicklas Sivenmarks gäng som svarar för den perfekta spontningen, den är spikrak och håller en hög standard. För att[…]

spontning

Spontning, rapport 13

Nu är vi i det närmaste klara med vår nya kaj, den är asfalterad vilket gör att man nu ser hur bra det blivit. Det återstår målning av balk samt förtöjnings utrustning, även belysningen är kvar att fixa. Vi kan nu använda ytorna på land effektivare, det blir också en bra av- och pålastningskaj. Vi[…]

Spontning

Spontning, rapport 11

Nu har vi klätt den nya kajen med bräder, trots att veckan var kort. Det ser bra ut och vi närmar oss nu punkten då kajen är färdig för användning. Det har varit jobbigt men roligt och då det blir bra. Kranen kommer att monteras nästa vecka, det är ett spännande ögonblick för oss i[…]

spontning

Spontning, rapport 10

Arbetena flyter på, vi har färdigställt underlaget för garneringen, det blir en stående trägarnering. Tyvärr blev det lite problem för oss, då några roat sig med att kasta våra mallar och en ställning i havet, mycket tråkigt tycker vi. Gjutningen av krönbalken är nu utförd, det blir mycket bra. Man ser nu mycket bättre hur[…]

spontning

Spontning, rapport 9

Denna vecka har vi format för gjutning utmed sponten. Gjutningen blir under vecka 11, inte som planerats tidigare vecka 10. Det som utförts är formning samt färdigställande av armering inför gjutningen. Vi har även fortsatt med garneringen av sponten, här är vi lite beroende av lågvatten för att utföra montaget av de längsgående  infästningarna. Vi[…]

spontning

Spontning, rapport 8

Under veckan som gick blev Sivemarks klara med spontningen, dom har gjort ett fantastiskt bra jobb. Vi kan alla se det fina resultatet och de kommer åter i december för att sponta den norra kajen. Gjutningen mot kontoret för att säkra sponten är klar, det innebär att vi kan fylla klart bakom sponten. Arbetena har[…]

spontning

Spontning, rapport 7

Nu ser vi resultatet av våra ansträngningar, återfyllnaden bakom spont är i det närmaste klar, uppspänningen av dragstängerna är utförd. Nu kan man se att den ökade markytan är stor, det ger oss bättre uppställninsytor samt en bra väg in för avlastning. Kranfundamentet är gjutet, återstår finsatsen, den sker då vi gjuter däcket mot sponten.[…]

spontning

Spontning, rapport 6

Denna vecka startade med att vi fixerade krönbalken, det innebär att svetsa fast denna mot sponten. Efter detta återstår enbart arbetet med att spänna dragstängerna till sponten. Vi har nu åter placerat ut kranfundamentet. Vi har även gjutit första delen av fundamentet samt en förankringsplatta. Det pågår även muddring utefter sponten, vid normalvatten klarar vi[…]