Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Hamnkonflikten löst!

Hamnkonflikten löst!

Vi är i hamn! Äntligen är hamnkonflikten löst. Kommunen har gjort upp med markägarna vilket innebär att kommunen köper det vattenområde som det tvistats om sedan 10 år tillbaka. För Kullaviks Hamn ekonomiska förenings del betyder detta att vi får det servitut som i...
Vattenrättsfrågan

Vattenrättsfrågan

Kungsbacka kommuns pressrelease: ”Kungsbacka kommun avslutar lantmäteriärendet om Kullaviks hamn Lantmäteriet beslutade i februari att ställa in den förrättning som kommunen ansökt om för att överföra vissa vattenområden till hamnfastigheten i Kullaviks hamn....
Inlämnade avhysningärenden

Inlämnade avhysningärenden

Halmstads tingsrätt vilandeförklarar de till kronofogden tidigare inlämnade avhysningärendena tills lantmäteridelen är avgjord. Dvs detta betyder att inget kommer att ske förrän Mark och Miljödomstolen tagit ställning till, det av motparterna inlämnade överklagandet,...
Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vattenområden flyttas över till Kullaviks hamn Lantmäteriet har beslutat att överföra vattenområden från två fastigheter till Kullaviks hamn. Det är Kungsbacka kommun som för hamnens räkning har vänt sig till Lantmäteriet i tvisten om rätten till vattenområdena, och...