Vattenrättsfrågan

Kungsbacka kommuns pressrelease: ”Kungsbacka kommun avslutar lantmäteriärendet om Kullaviks hamn Lantmäteriet beslutade i februari att ställa in den förrättning som kommunen ansökt om för att överföra vissa vattenområden till hamnfastigheten i Kullaviks hamn. Överföringen av vattenområdena var ett försök att lösa den tvist som sedan många år finns mellan två fastigheter, hamnen och kommunen. –[…]

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vattenområden flyttas över till Kullaviks hamn Lantmäteriet har beslutat att överföra vattenområden från två fastigheter till Kullaviks hamn. Det är Kungsbacka kommun som för hamnens räkning har vänt sig till Lantmäteriet i tvisten om rätten till vattenområdena, och Lantmäteriet har nu fattat ett första beslut. Genom beslutet överförs vattenområden, där det i dag redan finns[…]