Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kullaviks Hamn har köpt en hjärtstartare till hamnen. Det har vi gjort för att ge medlemmar och folk som vistas i och kring hamnen en bättre chans att överleva om ett plötsligt hjärtstopp är framme.
En hjärtstopp kan drabba vem som helst, oberoende av ålder eller i hur bra fysisk form man är. Hjärtstoppet innebär att det har uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat som gör att det inte kan pumpa runt blodet som det ska. Den allvarligaste konsekvensen av det är att hjärnan inte får tillgång till syresatt blod, något som är nödvändigt för att en människa ska kunna leva.
Med hjärt- lungräddning försöker man för hand pumpa runt blodet i kroppen, men det är bara en hjärtstartare som kan få stopp på det elektriska kaoset. Risken att dö ökar med tio procent för varje minut som går utan att hjärt- lungräddning sätt in, eller att en hjärtstartare används.
I väntan på ambulans och vårdpersonal är det därför viktigt för oss att snabbt kunna sätta in nödvändig vård direkt i hamnen om olyckan är framme.

Hjärtstartare

Hjärtstartaren är placerad på bastubyggnaden på piren.

Larma – ring 112
Ring alltid 112 vid ett plötsligt hjärtstopp och uppge vår adress:
Kullaviks Hamn
Position för helikopter (grader.minuter.sekunder)
Latitud: 57°32’54.7 N
Longitud: 11°55’20.2 E

Här kan du läsa mer om hjärtstartaren:
www.defibrillator-hjartstartare.com