Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Det kommer nämligen att bli bökigt i hamnen i höst.
Hamngruppen skall färdigställa pirens trädäck, samt att starta spontningen av kajen i den inre delen av hamnen, allt enligt årsmötes beslut.
Arbetena startar senast den 15 november 2015, helst lite tidigare på piren. Vårt önskemål är att vi tills dess har platserna A1 till och med A15 fria från båtar.
För spontningen gäller att vi skall ha möjlighet att starta den 1 december 2015.
Innan start skall vi ha hunnit med att demontera bommar på J pontonens sydsida, samtliga bommar på pontonerna K och L samt brygga M.
Som ni alla förstår så blir det en stor arbetsbelastning för oss i hamngruppen. Vi behöver all tid och tillgänglighet i hamnen för att kunna vara klara till hamnens öppnande år 2016, med minimala störningar.
Om någon önskar ligga i på dessa platser som berörs efter 15 november, tala då med Janne så du kan blir anvisad en annan plats.

Den gamla mastkranen kommer att demonteras och ersättas med en ny på den nya kajen.

Det är mycket arbete som skall göras och det finns kanske några ytterligare krafter som vill hjälpa till. Kontakta Janne så tar han hand om er.

Hamngruppen

Janne Jange
Håkan Berntsson
Ove Svan

spontning