Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Med anledning av att ordförande och två ledamöter nyligen meddelat sin avgång, har styrelsen kallat till extra föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal den 9 maj klockan 18.30. Utöver fyllnadsval av ordförande, ledamöter och suppleanter, kommer styrelsen efter stämman också att lämna aktuell information och svara på frågor från medlemmarna. Se vidare separat kallelse, som distribuerats med post till alla medlemmar.

Medlemmar i Kullaviks Hamn ekonomisk förening hälsas varmt välkomna!

Styrelsen