Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

På årets föreningsstämma tackades Hamnkapten Jan Jange av. Jan var inte på plats så en film spelades in och har överlämnats till honom.
Även styrelseledamot Tommy Jansson tackades av..

Tommy Jansson avtackas av ordförande Joakim Hermansson