Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Redan nu är de första entusiasterna igång. Träning med optimister i den än så rätt kalla våren.

Tidig träning

Skall man bli bra gäller det att träna ordentligt. De första entusiasterna är redan igång.