Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Gästplatser

Säkerhet

En populär gästhamn med ett fantastiskt läge. Här finns nära tillgång till en fin skärgård med många skyddade naturhamnar och badvikar.
Kullaviks Hamn är beläget strax söder om Göteborgs södra skärgård. – Se karta –

Lediga gästplatser

  • Hamnen har god service och skyddat läge.
  • Här finns totalt 550 fasta båtplatser.
  • Grön skylt markerar att du kan använda platsen.
  • Röd skylt markerar att du inte skall använda den platsen.
  • Avgift: 250 kr/dygn inklusive el.
  • Betalning sker via tallyweb.dk eller med kort hos Hamnkapten.

Så hittar du hit
Insegling sker i vit sektor från Valö fyr. Se upp för 1,2 m grundet väster om infarten. I övrigt är inseglingen enkel och hamnen väl utmärkt i sjökort.

Service
I Kullaviks Hamn finns god service såväl i hamnen som på nära håll »

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80