Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Gubbröra

Gubbröra sjöng och underhöll som vanligt för en mycket stor publik

Kullaviksvisan

Tomas Ph sjöng några visor, bland annat sin egen Kullaviksvisa

BallongBrita

BallongBrita höll ett vackert och inspirerande vårtal