Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kullaviks Hamn har varit öppen för säsongen i några veckor nu, och äntligen syns lite vårsol. Just de varma och soliga dagarna ökar aktiviteten i och kring hamnen betydligt, och vi märker ett ökat tryck även när det gäller bilar.

Kungsbacka Kommun har valt att inte förnya avtalet med Kullaviks Hamn ekonomisk förening avseende parkeringstjänster, vilket innebär att det inte längre finns någon parkeringsautomat i hamnen. För gäster och andra som inte har KHef:s P-tillstånd sker betalning av parkering istället bekvämt med EasyPark, genom antingen mobilapp eller SMS, enligt de tydliga instruktioner som finns anslagna på flertalet platser i hamnen.

För att stävja felaktig och/eller obetald parkering har vi även avtalat med Securitas om förstärkt övervakning av parkeringarna. I Securitas uppdrag ingår att vid överträdelser utfärda kontrollavgifter. Förhoppningsvis ska detta leda dels till att ordningen bibehålls även när trycket är som störst, dels till att alla i större utsträckning än tidigare gör rätt för sig.

Vidare har vi beslutat utöka antalet parkeringsplatser där parkeringstiden är begränsad till en timma. Tidigare fanns några få sådana platser endast på ömse sidor av glasskiosken. Numera är även parkeringsplatserna ut mot havet, längs muren vid det stora ankaret, reserverade för maximalt en timmas parkering.

Fortfarande upptas en hel del parkeringsytor av vinteruppställda båtar, men det är helt i sin ordning då dessa ytor disponeras av Kullaviks Båtvarv enligt vår ömsesidiga överenskommelse. I takt med att båtarna sjösätts får vi enligt ett fastställt schema tillgång till platserna, och under högsäsongen kan vi sedan även parkera på utvalda delar av varvets mark.

Önskar en fin långhelg!

Joakim Hermansson
Ordförande Kullaviks Hamn ekonomisk förening