Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Läst i Kungsbacka-Posten 1 februari 2014

Hamnen vann vattenstriden

Hamnen vann vattenstriden