Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Hamnkontoret

Administration: Johanna Öfverberg
e-post: info@kullavikshamn.se
Telefon: 0703-19 43 10

Hamnkapten: Fredrik Öfverberg
e-post: hamnkapten@kullavikshamn.se
Telefon: 0706-31 68 80

Hamnexpedition:
Mellan brygga C och brygga J

Telefon: 031-93 10 13

Hamnkontoret

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80