Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

I medlemsbrevet strax före jul meddelade vi preliminärt datum för ordinarie föreningsstämma till den 18 mars i Kullaviksskolan, men med facit i hand fungerar förstås inte detta med rådande pandemirestriktioner.

Istället närde styrelsen in i det längsta hoppet om att vi skulle kunna hålla en normal stämma senare under våren, förslagsvis utomhus, men med tanke på att det ännu inte syns några lättnader i restriktionerna, har vi tvingats ge upp även detta.

Då ordinarie föreningsstämma enligt våra stadgar måste hållas senast den 30 april, har vi nu utvärderat de få kvarvarande alternativ som står till buds, och beslutat att stämman ska genomföras enbart med poströstning. Ett digitalt möte via Teams, Zoom, Skype eller liknande låter sig inte göras, då vi varken skulle kunna säkerställa röstningsproceduren, eller lagens och stadgarnas tydliga krav på vilka som har rätt att närvara vid vår stämma.

Inom kort kommer alla medlemmar därför att få sedvanliga stämmohandlingar, jämte instruktioner om hur poströstningen ska gå till. Det kommer också att erbjudas möjlighet att ställa skriftliga frågor till styrelsen, som då besvarar dessa dels till frågeställaren, dels genom publicering på hemsidan.

Inom styrelsen har vi ambitionen att så snart det är möjligt med hänsyn till pandemin, anordna ett medlemsmöte där dialog och kommunikation förhoppningsvis kan ske enklare och mer otvunget. Det tror vi att alla ser fram emot.

För styrelsen i Kullaviks Hamn ekonomisk förening
Joakim Hermansson
Ordförande