Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Hitta hit

57 33,0 N 11 55,4 E

Sjökort

Du kan komma hit med bil, cykel, buss eller – självklart – båt.

Till sjöss
Vår position är 57 33,0 N 11 55,4 E. Insegling i vit sektor från Valö fyr.
Se upp för 1,2 meters grundet väster om infarten.
Kustkort: 93 – Skagerrak, Östra delen.
Skärgårdskort: 931 – Marstrand – Göteborg – Tistlarna.

Med bil
Att hitta hit med bil är enkelt: Följ väg 158 från Göteborg, följ skyltar till Särö.
Sväng av vid motet med skyltar ”Kullavik”.
Du kan ansluta till väg 158 från Söderleden som är ansluten till E6:an.
Om du vill kan du svänga av på avfart 62 på E6:an/E20 Lindomemotet som ligger strax söder om IKEA.

Med buss
Det går också regelbundna bussar från Göteborg, Express Blå och från Kungsbacka, linje 720 till Kullaviks hamn.
Tider och avgångar hittar du på www.vasttrafik.se.

Med cykel
Tar du cykel från Göteborg får du en av Sveriges bästa cykelturer
på den gamla Säröbanan, Kattegattleden går förbi Kullavik – en fantastisk upplevelse.

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80