Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Idag avgick Göran Rehmberg ur styrelsen.
Han avtackades för sitt engagerade arbete under flera år.

Göran Rehmberg

Göran avtackas av ordföranden Mats