Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Inför extra föreningsstämma den 9 maj 2019, klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal, föreslår valberedningen i Kullaviks Hamn ekonomisk förening:

Fyllnadsval av Joakim Hermansson som ordförande till 2020.

Fyllnadsval av Joakim Wakéus som ledamot till 2021.
Fyllnadsval av Tommy Jansson som ledamot till 2020.
Fyllnadsval av Robert Rönnbom som ledamot till 2021.
Ingemar Nordlund är redan vald som ledamot till 2021.
Ulf Wetterlundh är redan vald som ledamot till 2020.

Fyllnadsval av Thomas Dahl som suppleant till 2020.
Stephen Mathiason och Håkan Nilsson är redan valda som suppleanter till 2021.
Tomas Jange är redan vald som suppleant till 2020.

Kullavik den 2 maj 2019

Anna de Sousa Mestre, Richard Fritz och Jan Borre