Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Halmstads tingsrätt vilandeförklarar de till kronofogden tidigare inlämnade avhysningärendena tills lantmäteridelen är avgjord. Dvs detta betyder att inget kommer att ske förrän Mark och Miljödomstolen tagit ställning till, det av motparterna inlämnade överklagandet, på lantmäteriets förrättning som var den 17 januari.