Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Hamngruppen arbetar för fullt på kajen väster om slipen.

Kajarbete

Hamngruppen arbetar med att göra om kajen väster om slipen