Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 24 mars 2022, klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal.