Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Medlemmar hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma den 23:e mars 2023, klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal.