Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Idag har vi skickat ut kallelse till föreningsstämman.
Den äger rum den 19 februari 2015 klockan 18:30 i Kullaviksskola.
Alla medlemmar hälsas välkomna!

Årsstämma

Kallelse till årsstämma 19 februari 2015.