Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Välkomna till ordinarie föreningsstämma
torsdagen den 19 mars 2020 klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal.