Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu har vi gjort klart däcket på piren, det var den sista delen av däcket
Vi är nöjda med resultatet.
Nu kommer vi att anpassa denna del av pirens båtplatser för att möta alla krav på större platser. Båtarna blir ju allt större.
Platserna från A 16 och utåt är nu anpassade till detta önskemål, allt blir klart till den 25 april.

Hamngruppen