Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu har vi kommit igång med investerings- och underhållsarbeten på piren.
Det är fortsättningen på arbetena med sista delen för däcket.
Vi har gjort armering och gjutningen vilket innebär att vi nu kan ta tag i montaget av trädäcket.
Vi har även förnyat en landgång mellan pontonerna D och J som hade förstörts i stormen.
Våra underhållsarbeten pågår och vi återkommer senare med mer information.

Hamngruppen