Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Hej medlemmar och köande,
även om det var bistert idag på morgonen märks det på den spirande grönskan att varmare tider är på gång. Ett säkert vårtecken just den 25 april är som alltid att Kullaviks Hamn öppnar. Det betyder att vinterperioden är över i hamnen och att vi nu kan välkomna alla att använda tilldelade båtplatser. I det sammanhanget vill jag dock understryka vikten av att följa hamnpersonalen Johanna och Fredriks anvisningar, så att deras arbete underlättas. Det är till gagn för alla med båt i vår hamn.

Vissa lite större underhållsarbeten återstår fortfarande att slutföra, såsom eltillgången på den östra delen av B-bryggan. Vår entreprenör Englunds el jobbar på för att inom kort lösa det problemet och samtidigt dras nya vattenledningar ut på den bryggan.

När pandemin nu äntligen tycks ebba ut siktar vi på att återuppta traditionen med Kullaviks Hamndag den 6 juni. Ingemar Nordlund har åtagit sig att återigen hålla i rodret, men skulle uppskatta om det finns frivilliga krafter som kan stötta upp i detta trevliga arbete. Hör gärna av er till ingemar.nordlund@telia.com eller 072-316 02 71.

En annan trevlig sed är att kören Gubbröra på Valborgsmässoafton sjunger in våren ute på piren. På lördag är det dags igen klockan 17. Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Joakim Hermansson
Ordförande
Kullaviks Hamn ekonomisk förening