Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kullaviks Hamn söker nu byggnadslov för att rätta till kajen som ligger mellan varvet och hamnkontoret. Vi gör detta för att vara lite före i planeringen och förbereda ett förslag om förbättring och säkring av detta område. Som det är nu så pressas denna kaj sakta men säkert ut i hamnbassängen vilket för oss är en riskfaktor. Det innebär också mer och mer begränsat vattendjup där, samt dåligt utnyttjad hamnyta.
Vi kan i och med detta också utföra en omdisponering av pontonerna inom detta område, vilket innebär en ökad säkerhet, men också att vi får en bättre disponerad hamnyta och något fler platser.
Det faktum att vi söker byggnadslov innebär inte att projektet startat, utan en kostnadsbudget kommer att presenteras på föreningsstämma.

Bygglov

Vi söker bygglov