Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Länsstyrelsen uppmanar oss att vara försiktiga med vårt värdefulla Ålgräs.

http://www.mynewsdesk.com/se/laensstyrelsen-vaestra-goetalands-laen/news/var-foersiktig-med-vaart-vaerdefulla-aalgraes-342854