Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Hej medlemmar och köande,

först vill jag tacka alla medlemmar som på stämman för ett par veckor sedan gav mig förtroendet att ännu ett år leda föreningens arbete. Glädjande nog är även styrelsen i övrigt i stort sett intakt, med den enda förändringen att tidigare suppleanten Stephen Mathiason ersätter Tommy Jansson som ledamot. Stort tack Tommy och välkommen Stephen! Stämmoprotokollet publiceras inom kort på kullavikshamn.se.

I styrelsen har vi ägnat mycket av vårt arbete de senaste åren åt att konsolidera ekonomin, och står därför väl rustade för att med egna medel nu kunna återuppta välbehövliga investeringar. Planen är att de kommande tio åren satsa en miljon kronor årligen på att förbättra vår hamn. Först ut är J-bryggan, som ska bytas ut i höst.

En nyckelperson i att hålla hamnanläggningen i bästa skick är hamnkaptenen, med benäget bistånd av en kader pålitliga entreprenörer och vårt härliga tisdagsgubbgäng. Tack vare värdefull insats av Robert Rönnbom & Co i vår rekryteringsgrupp är jag glad att idag kunna hälsa vår nye hamnkapten Fredrik Öfverberg varmt välkommen. Samtidigt vill jag förstås tacka nyblivne pensionären Janne Jange för mångåriga insatser i föreningens tjänst.

Dagarna blir ljummare och restaurang PIR står redo att ta emot gäster redan till påsk. Kullaviks Hamn öppnar officiellt en vecka senare. Trots förskräckligheter i omvärlden får vi försöka glädjas i det lilla.

Vi ses i hamnen!

Joakim Hermansson
Ordförande
Kullaviks Hamn ekonomisk förening