Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Erik Palholmen blev först ut med att använda hamnens nya mastkran som fungerade till belåtenhet.

mastkranen

Här assisterar vår hamnkapten Jan Jange med vevandet.