Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Vi är glada att idag kunna hälsa vår nye hamnkapten Fredrik Öfverberg varmt välkommen.