Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Här kommer en skiss över hur de nya bryggorna kommer att placeras. Till vänster ser vi den nya kajen.

Nya bryggorna

Skiss över hur de nya bryggorna kommer att placeras.