Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är det dags att sätta igång bommen vid sjösättningsrampen.
Läs bifogade fil för närmare information.