Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Om föreningen

Sverige

Figge Montan i masten på Sverige

När var och hur – så gick det till 
Under året 1983 -1984 växte missnöjet bland båtägarna över skötseln av hamnen. Den 30 okt. 1984 samlades ett antal av båtägarna, man bildade en förhandlingskommitté. Gruppen var på 15 personer och med Jan Ryfors som ordförande. Avsikten var att lämna en intresseförfrågan för att överta hamnen av kommunen.Vid ett möte den 12 december 1984 väcktes frågan om att bilda en ekonomisk förening som skulle bli en starkare part gentemot kommunen. Vid ett stormöte den 15 oktober 1986 togs beslutet att bilda Kullaviks Hamn ekonomisk förening, till ordförande valdes Bernt Herrströmer. Nu startade ett digert arbete med att försöka köpa hamnen. Det var ett antal turer med kommunen, som gav positiva signaler men som slutligen grusades, då politikerna inte kunde enas.

Under 2001 tog det fart på allvar. Kommunen önskade att sälja alla hamnar i kommunen. Då var vi i Kullavik väl rustade, med en fungerande ekonomisk förening, som efter några turer kunde köpa hamnen av kommunen. Köpet gick igenom 2001. Jan Ryfors blev föreningens första ordförande nu som riktig hamnförening.

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80