Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu har verkstaden flyttat ut till den nya byggnaden och vi har börjat bygga om hamnkontoret.