Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Övergiven Stortriss i Kullaviks hamn. Vet du något om den, kontakta hamnkontoret info@kullavikshamn.se