Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Parkering

Kullaviks Hamn

För att underlätta för alla så får uppställning och parkering av fordon, båtvagnar och annat endast ske på anvisade platser.

Alla platser är avgiftsbelagda
Hamnen samarbetar med Easypark och ni betalar er p-avgift med appen Easypark.
Ni som betalar båtplatsavgift i hamnen registrerar ert p-tillstånd i vår kundportal Portnet.

När du är borta länge
Om du avser att parkera bilen under en längre tid, till exempel om du är ute på långsegling, så utnyttja i första hand P-platsen öster om varvsbyggnaden vid Pilfinksvägen.

När du behöver lasta i och ur båten
För i och urlastning av båtar är tillfällig parkering vid bryggorna tillåten. Bilarna ska direkt därefter parkeras på anvisade parkeringsytor. Infart till B till och med J-bryggorna rekommenderas till höger om klubbhuset.

Kappseglingar
Vissa undantag till den normala parkeringen under året i samband med större kappseglingsarrangemang anordnade av KKKK kan ske, då finns anvisningar om detta på anslagstavlan.

Båtkärror
Båtkärror ska stå uppställda på anvisad plats.

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80