Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Vattenområden flyttas över till Kullaviks hamn

Lantmäteriet har beslutat att överföra vattenområden från två fastigheter till Kullaviks hamn. Det är Kungsbacka kommun som
för hamnens räkning har vänt sig till Lantmäteriet i tvisten om rätten till vattenområdena, och Lantmäteriet har nu fattat
ett första beslut. Genom beslutet överförs vattenområden, där det i dag redan finns bryggor, till Kullaviks hamn. Frågan om
ersättning för de överförda vattenområdena kommer Lantmäteriet att besluta om senare.

”Vi är glada att ärendet nu har tagit ett steg i rätt riktning och vi fortsätter vårt arbete för att få en lösning på tvisten med fastighetsägarna”,
säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M).

”Kullaviks hamn är nöjd med det av Lantmäteriet fattade beslutet. Kullaviks hamn hoppas att tvisten med fastighetsägarna
snart är löst”, säger Kullaviks hamns ordförande Claes Wittboldt.

Bakgrund till ansökan om överföring av vatten,
http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Aktuella-projekt/Kullavik/Kullaviks-hamn/

Mer information
Frågor till Kungsbacka kommun ställs till:
Inger Gennerud Björsander
Telefon: 0300-83 42 64
E-post: inger.gennerud@kungsbacka.se

Anna Rehnberg
Telefon: 0300-83 42 23
E-post: anna.rehnberg@kungsbacka.se

Frågor till Kullaviks Hamn ekonomiska förening ställs till:
Greger Stadenfeldt
Telefon: 070-693 17 30