Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Ganska ofta kommer Räddningstjänst hit till Kullaviks Hamn för att öva.

Räddningstjänst övar i Kullaviks Hamn

Räddningstjänst övar i Kullaviks Hamn