Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu närmar det sig slutet på installationen av sponten. Det som hänt denna vecka är dubbningen av spont samt fastgjutning av dubb och fästen för B pontonen och den nya pontonen vid rampen.
Det som nu återstår är stagningen av sponten samt krönbalken som beräknas starta vecka 2.
När detta är gjort så kommer återfyllnaden och asfaltering av planen.
Även vår planering för det fortsatta arbetena, en del utrustningar och byggnader ska på plats, fundament för ny kran samt en bom vid rampen.
Det kommer även att bli ett nytt betalningssystem för bommen.

GOTT NYTT ÅR
Hamngruppen