rapport 13, nordlig kaj

Efter några dagars uppehåll på det nya året så är vi nu åter igång, det är med att montera krönbalken.
Efter att den är på plats så blir det förberedande för montage av dragstänger,
Vidare så dras bultförbandet mellan spont och hammarbandet, det sker parallellt med svestnsing av krönbalken.

Hamngruppen