Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Under veckan har formen mot slipen blivit klar för att gjutas och första delen på fundamentet för kranen är på plats.
Vidare så har vi halva antalet dragstänger kommit på plats. De som är närmast kontoret är även förankrade, så här har vi startat återfyllnaden.
Nästa vecka blir det fortsatt montage av dragstänger med förankring. Även gjutning av mur vid slipen, samt start för formsättning för förankring av spont vid kontoret.

Hamngruppen