Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Under veckan har vi utfört följande:

  • Gjutning av muren mot slipen
  • Den första gjutningen i det nu placerade kranfundamentet vid kontoret.
  • De sista dragstängerna har kommit på plats, så vi kan avsluta den grova utfyllnaden mot sponten.
  • Vi har startat med att planlägga ytan, samt att grunden för husen kommit på plats.

Om det inte blir för kallt så är avsikten att gjuta plattan för husen nästa vecka.
Vi kommer också att fortsätta med planläggning av ytan, samt arbeta med kanalisationen för el och vatten.

Nu kan vi se vilken fin yta vi får på hamnplanen när de stora högarna med sten är borta.

Hamngruppen