Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu kan vi se den fantastiska ytan som vi får, det är lite över 500 m2, hoppas det blir en bra sak för KKKK.
För övrigt så har vi nu en del arbeten med att förbereda gjutningen närmast kajen, det blir en yta som är 1,5 m bred. För att man säkert skall kunna gå närmast vattnet.
Det är även placering av belysningen samt pumpen för toatömningen.
För oss återstår nu den sista ytplaneringen samt asfaltering, under april månad.

Hamngruppen