Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Efter ett antal dagar med stark kyla och blåst, som medfört att vi inte kunnat utföra så mycket arbete, har vi nu tinat upp och därmed startat arbetena igen.
Vi kan nu färdigställa grunden för husen, som anländer 19 mars från Melby.
Trots kylan har vi kunnat montera kranfundamentet och armerat kajkanten inför gjutningen.
Vad som sker nu är att vi formar inför gjutning av kajkanten. Tyvärr ställer vintern fortsatt till det för oss, vi kan inte plana ut underlaget inför formsättningen.
Vi hoppas på bättre väder under nästa vecka, lite värme så att allt tinar upp.

Hamngruppen