Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Äntligen är vi nu igång med förberedelserna rent fysiskt för den nordliga kajen.

Det är helt enligt vår preliminära planering. Vi startar med rivningen av östra rampen och gamla lastkajen samt en brygga.

För avlastning gäller nu ångbåtsbryggan och kranbryggan.

Detta innebär att vi nu kan starta med att öka på djupet vid mastkranen. Det måste ske innan kajen blir upptagen av vinterliggarna.

Det är härligt för oss i hamngruppen att vi nu har startat detta stora jobb. Det är ett för oss ett krävande arbete, men det blir nu sämre innan det blir bättre, så vi får alla hålla ut. Vi återkommer med ytterligare information rörande arbetenas fortskridande.

Hamngruppen